GDPR ready mDocs

Informacijske tehnologije doživjele su značajan napredak posljednjih godina, što je također promijenilo način na koji pojedinci i organizacije komuniciraju jedni sa drugima i dijele informacije. Razvoj je doveo do sve veće upotrebe podataka. Da bi se postigla usaglašenost između svih zemalja, usvojena je Udredba o zaštiti podataka u općoj upotrebi (GDPR), koja će stupiti na snagu 25. svibnja 2018. godine i predstavlja najvažniju promjenu u proteklih 20 godina u području zaštite osobnih podataka.

Uredba donosi sa sobom promjene koje će imati implikacije za tvrtke svih veličina koje obrađuju osobne podatke građana Europe, unutar ili izvan EU. Novi pojmovi i pristupi će stupiti na snagu i samim time izazvati nova pravila u koordinaciji, arhiviranju i pretraživosti. Obavještavamo sve postojeće i buduće korisnike naše aplikacije mDocs da je ista nadograđena i u potpunosti kompatibilna s novom uredbom.