Help desk

Kako bi pojednostavili i približili korištenje skenera i pratećeg softvera svim našim postojećim i budućim kupcima, osnovali smo Help-Desk službu. Svi korisnici skenera proizvođača navedenih na portalu imaju mogućnost tehničke podrške (kako u jamstvenom tako i u van-jamstvenom periodu) na e-mail info@skeneri.hr (PON-PET 08:30 – 16:00 sati).

Često se puta pri uporabi skenera susretnete sa različitim manifestacijama “neispravnog” ili samo neželjenog rada opreme. U značajnom broju slučajeva, ne radi se o nikakvom kvaru već o problemima pri korištenju koji nastaju kao posljedica nestručnog rukovanja.

Da bi izbjegli situaciju kada je potrebno platiti za inicijalne troškove korištenja servisnih usluga i dijagnostike, osmislili smo program pod nazivom Help Desk koji omogućuje prijavljivanje opisa kvara putem e-maila na našim stranicama.

U roku od 24 sata naši stručnjaci će kontaktirati pošiljaoca zahtjeva i ukoliko je to moguće, “kvar” ili bilo koji drugi razlog ometanog funkcioniranja opreme, otkloniti bilo telefonskim savjetima bilo e-mail porukom sa preciznim opisom postupka vraćanja uređaja u potpuno funkcionalno stanje.

HELP DESK

pon-pet 08:30 – 16:00 sati